3* hotel przy Kampusie UJ w Krakowie – etap I

kampus UJ Kraków
Etap: 1
Rok: 2019
Inne etapy:
Opis realizacji

Krakowski Ruczaj staje się ostatnio celem zainteresowania coraz większej ilości inwestorów i developerów. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy przy jednym z nich. Zwyczajowo już przeanalizowaliśmy rynek, dokonaliśmy stosownych analiz, tworząc projekcje budżetowe i model finansowy inwestycji. Nasi specjaliści ściśle współpracują też z architektami celem przystosowania obiektu do opracowanej koncepcji usługowej i standardu. Grupa HCG jest też rekomendowana jako przyszły operator hotelu.

Zakres usług etapu

  • Badania i analizy
  • Doradztwo finansowe
  • Doradztwo marketingowe
  • Doradztwo projektowe i techniczne