4* resort w Pieninach

resort w Pieninach
Etap: -
Rok: 2018
Inne etapy: Brak
Opis realizacji

Pieniny – mimo swej niekwestionowanej atrakcyjności – nie należą do czołówki górskich regionów turystycznych w Polsce. Przystępując więc do inwestycji hotelowej w tym regionie, tym większego znaczenia nabiera proces analizy rynku oraz tworzenia koncepcji biznesowej przyszłego obiektu. Na zlecenie Inwestora Zespół HCG dokonał szczegółowej analizy rynku oraz potencjału samej nieruchomości, a następne opracował koncepcję usługową górskiego resortu. Kilka sąsiadujących ze sobą budynków stworzyło łącznie spójną, atrakcyjną i bardzo konkurencyjną całość, wyraźnie wyróżniającą się na tle konkurencji. Zwieńczeniem prac było przygotowanie szczegółowej kilku wariantowej prognozy budżetowej, której wyniki stanowiły finansowe uzasadnienie dla opracowanej koncepcji.

Zakres usług etapu

  • Badania i analizy
  • Doradztwo finansowe
  • Doradztwo marketingowe