Aparthotel Lwowska 1 – etap III

lwowska et.3
Etap: 3
Rok: 2017
Inne etapy:
Opis realizacji

Do naszych zadań na tym etapie należało m.in. przeprowadzenie rekrutacji i szkoleń personelu, przygotowanie i realizacja działań marketingowych, koordynacja procesu wyposażenia obiektu, konfiguracji i uruchomienia wszelkich systemów informatycznych, automatyki itd., a także przygotowanie i przeprowadzenie przedsprzedaży usług. Szczególną uwagę przywiązaliśmy do zagadnienia polityki personalnej oraz sprzedaży, ponieważ w obu tych przypadkach rozwijający i zmieniający się rynek stawia coraz to wyższe wymagania i wyzwania.

Zakres usług etapu

  • Pre-opening