Butikowy hotel na krakowskim Starym Mieście – etap I

Hotel na starym mieście
Etap: 1
Rok: 2019
Inne etapy:
Opis realizacji

Tego rodzaju projektów jest w Krakowie wiele. Jednak małe hotele to nie lada wezwanie, szczególnie przy dzisiejszych cenach nieruchomości oraz kosztach pracy. Punktem wyjścia naszych prac było zatem opracowanie optymalnego dla danej lokalizacji modelu usługowego. Naszym zadaniem była także analiza projektu architektonicznego i projektów wnętrz oraz dokonanie w nim niezbędnych korekt.

HCG przygotowało także szczegółowe wytyczne dla projektów instalacji – na potrzeby projektu wykonawczego. Pierwszy etap prac zakończyło opracowanie prognozy budżetowej dla przyszłego hotelu.

Zakres usług etapu

  • Badania i analizy
  • Doradztwo finansowe
  • Doradztwo marketingowe