Hotel Aubrecht Country SPA Resort **** Koprzywnica

aubrecht
Etap: -
Rok: 2012
Inne etapy: Brak
Opis realizacji

Koprzywnica znajdująca się na terenie gminy Przechlewo w województwie pomorskim jest urokliwą wsią bogatą w fantastyczne przykłady przyrody niemalże niezmąconej przez działalność człowieka. Malownicze lasy, jeziora i łąki tworzą idylliczny wręcz obraz Polski sprzed co najmniej stu lat. Wśród tych wspaniałych widoków, w lekkim oddaleniu od drogi łączącej Bydgoszcz z Kołobrzegiem powstał Hotel Aubrecht ****, którego Właściciel zwrócił się do HCG z prośbą o sporządzenie audytu powykonawczego inwestycji, ewaluację jakości świadczonych usług oraz stworzenie planu inwestycji długookresowych.

Jedyną możliwością dokonania obiektywnej i dogłębnej analizy zarówno stanu całego obiektu, jak również jakości świadczonych usług było sprawdzene w sposób empiryczny, jednakże w postaci badania mystery guest. Badacze HCG udali się do Hotelu Aubrecht jako tajemniczy goście, czyli udający normalnych gości pragnących zaznać relaksu z dala od cywilizacji. Podczas swojego trzydniowego pobytu skorzystali oni ze wszystkich kluczowych usług hotelu oraz dokładnie przyjrzeli się jakości wykonania prac budowlanych i wykończeniowych. Efektem pobytu stał się obszerny raport ukazujący mocne i słabe strony obiektu oraz uwypuklający szanse i zagrożenia stojące przed nim w najbliższej przyszłości.

Zakres pozostałych prac obejmował między innymi:

 • badanie jakości usług w części hotelowej, gastronomicznej i SPA obiektu,
 • badanie jakości wykonania prac budowlanych i wykończeniowych budynków kompleksu,
 • analizę funkcjonalną przestrzeni użytkowych, pokoi hotelowych i części wspólnych hotelu,
 • ocenę zasadności poniesionych nakładów inwestycyjnych w przełożeniu na otrzymany standard,
 • ocenę możliwości i zagrożeń stojących przed obiektem,
 • rekomendację przyszłych działań – od inwestycji krótko- i długoterminowych po strategię marketingowo-sprzedażową kompleksu,
 • opracowanie predykcji budżetowych dla aktualnego i rekomendowanego obiektu.
Zakres usług etapu

 • Badania i analizy
 • Doradztwo finansowe
 • Doradztwo marketingowe
 • Restrukturyzacje