Hotel Brojan *** Jaworzno

brojan
Etap: -
Rok: 2010
Inne etapy: Brak
Opis realizacji

Na trasie między Krakowem a Katowicami leży niespełna stutysięczne miasto na prawach powiatu – Jaworzno. Charakteryzuje się ono dużą dynamiką rozwoju infrastruktury oraz wyraźną ekspansją nowych inwestycji o nie tylko krajowej, ale także zagranicznej proweniencji. Nie od dziś wiadomo, że tego typu działania wzmagają na dłuższy okres ruch biznesowy na lokalnym rynku. W mieście nie istniały jednak obiekty, które mogłyby stanowić atrakcyjną bazę dla klientów biznesowych.

Powyższe fakty sprawiły, że Właściciele hotelu zgłosili się do Hotel Consulting Group z prośbą o pomoc przy przeprowadzeniu generalnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz zaplanowaniu i przeprowadzeniu prac renowacyjnych całego obiektu. Ostatecznie do puli naszych obowiązków dołączyło także zarządzanie operacyjne obiektem przez 12 miesięcy w celu zapewnienia maksymalnej efektywności przedsiębiorstwa i wypracowania szeregu procedur ułatwiających jego przyszłe funkcjonowanie.

 • restrukturyzacja,
 • zarządzanie operacyjne,
 • rekrutacja i szkolenia,
 • działalność promocyjna i sprzedaż,
 • opracowanie i wdrożenie standardów i procedur pracy,
 • opracowanie planów inwestycyjnych oraz budżetów,
 • nadzór inwestorski nad kompleksowym remontem obiektu.
Zakres usług etapu

 • Nadzór techniczny
 • Restrukturyzacje
 • Szkolenia
 • Zarządzanie