Hotel *** Katowice

1315228289
Etap: -
Rok: 2010
Inne etapy: Brak
Opis realizacji

Katowice są nadal jednym z najsłabiej rozwiniętych rynków hotelarskich w Polsce. Pomimo że jest to centrum aglomeracji śląskiej liczącej sobie przeszło 2 mln mieszkańców i generującej znaczną część polskiego PKB, zestandaryzowanych obiektów hotelowych nadal jest tam jak na lekarstwo. Świadomy tego posiadacz nieruchomości znajdującej się w centrum miasta chciał poznać możliwości związane z inwestycją hotelową na jednym z rynków o największym potencjale rozwojowym w Polsce.

Hotel Consulting Group przygotował dla Zleceniodawcy kompleksowe opracowanie analizy rynku lokalnego. Wynikała z niego wprost koncepcja rynkowa, o którą oparty został biznesplan. Dodatkowo, ze względu na fakt, że konieczna stała się całościowa przebudowa istniejącego budynku, posłużyliśmy także naszą wiedzą architektoniczną w kwestii tworzenia funkcjonalnych i reprezentatywnych przestrzeni.

  • stworzenie koncepcji rynkowej,
  • biznesplan,
  • doradztwo architektoniczne.
Zakres usług etapu

  • Doradztwo finansowe
  • Doradztwo marketingowe
  • Projektowanie i wyposażenie