Rado Resort – etap II

rado etap 2
Etap: 2
Rok: 2018
Inne etapy:
Opis realizacji

Po zaakceptowaniu strategii rozwoju i rozbudowy obiektu, przystąpiliśmy do procesu restrukturyzacji. Celem naszych działań była poprawa efektywności działań operacyjnych, reorganizacja, a także modyfikacja oferty i jej lepsze dostosowanie do warunków rynkowych. Zaplanowane i przeprowadzone zostały także pewne inwestycje, które przy stosunkowo niewielkich nakładach pozwoliły na lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury usługowej.

Pełne możliwości tego wyjątkowego miejsca będą mogły zostać wykorzystane jednak dopiero po rozbudowie bazy noclegowej. Dlatego też rozpoczęte zostały prace nad przygotowaniem projektu oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń.

Kolejny etap prac, to przejęcie pełnego zarządzania obiektem oraz rozpoczęcie i późniejsza obsługa inwestycji.

Zakres usług etapu

  • Doradztwo marketingowe
  • Restrukturyzacje