Rado Resort – etap I

mielec_rado_4
Etap: 1
Rok: 2018
Inne etapy:
Opis realizacji

Kolejny raz stanęliśmy przed wyzwaniem polegającym na opracowaniu strategii dla działającego hotelu, którego problemem biznesowym jest nieefektywna struktura usługowa. Analiza danych historycznych, badanie potencjału rynku lokalnego oraz analiza możliwości rozwoju pozwoliły nam na opracowanie optymalnej koncepcji rozwoju, dzięki której możliwa będzie znaczna poprawa rentowności tego biznesu. Koncepcja nasza poparta została oczywiście modelem finansowym, zawierającym szczegółowe prognozy przychodowe oraz kosztowe na okres 15 lat. Istotnym elementem koncepcji była także nowa strategia pozycjonowania marki.

Kolejnym krokiem będzie z jednej strony procedowanie formalności związanych z planowaną rozbudową, a z drugiej – restrukturyzacja obecnie prowadzonej działalności, celem poprawy efektywności operacyjnej oraz rozpoczęcie procesu rebrandingu.

Zakres usług etapu

  • Badania i analizy
  • Doradztwo marketingowe