Hotel w Krakowie

hotel w Krakowie
Etap: -
Rok: 2016
Inne etapy: Brak
Opis realizacji

Planując inwestycję hotelową w centrum Krakowa w naturalny sposób należy brać pod uwagę konieczność adaptacji kamienicy. Jest to zagadnienie złożone i niełatwe – zarówno ze względów technicznych jak i formalnych. I z takimi inwestycjami mamy do czynienia coraz częściej. Tym razem inwestycja, którą analizowaliśmy zlokalizowana była przy ul. Dietla. Kamienica jak dotąd pełniła funkcję typowo mieszkalną, zatem jednym z głównych wyzwań było rozplanowanie poszczególnych funkcji usługowych, komunikacji oraz zaplecza. Na życzenie Inwestora dokonaliśmy także analizy porównawczej dwóch modeli usługowych: hotelu oraz apartamentów pod wynajem.

Zakres usług etapu

  • Badania i analizy
  • Doradztwo finansowe
  • Doradztwo marketingowe