Hotel ****, Zakopane – etap 2

doradztwo-finansowe
Etap: 2
Rok: 2016
Inne etapy:
Opis realizacji

Bardzo dobrze przyjęta przez inwestorów koncepcja biznesowa, jaką opracowaliśmy dla przedmiotowego obiektu, a także dobrze układająca się współpraca, zaowocowały powierzeniem nam kolejnego, niezwykle ważnego etapu inwestycji, a mianowicie pozyskaniem finansowania bankowego. Nasza fachowa wiedza branżowa znacznie ułatwia rozmowy z instytucjami finansowymi, pozwalając na rzetelna ocenę projektu i dając bankom poczucie bezpieczeństwa, że finansowany przez nich projekt będzie odpowiednio poprowadzony.

Zakres usług etapu

  • Doradztwo finansowe