Nacpolsk, kompleks hotelowo-wypoczynkowy ****

1341837043
Etap: -
Rok: 2012
Inne etapy: Brak
Opis realizacji

Około 80 km od Warszawy leży malownicza wieś Nacpolsk, na której terenie znajduje się ogromny, przeszło dwudziestopięciohektarowy zabytkowy park wraz z pozostałościami neorenesansowego pałacu z drugiej połowy XIX wieku. Jego Właściciele rozważali możliwość adaptacji terenu wspaniałego parku na wielousługową działalność skupioną wokół hotelu, dlatego też zwrócili się z prośbą do HCG o pomoc w tej kwestii.

Zakres prac obejmował między innymi:

 • badania i analizy rynku lokalnego,
 • opis trendów w polskim i światowym hotelarstwie – koncentracja na segmencie „resort”,
 • benchmarking – studium przypadku obiektów, które osiągnęły sukces rynkowy,
 • opracowanie dwóch koncepcji biznesowych,
 • opracowanie i opis budżetów operacyjnych na dwa pierwsze lata działalności obiektu,
 • rekomendację optymalnego modelu biznesowego inwestycji,
 • przedłożenie ramowej koncepcji produktów i usług,
 • propozycje rozwiązań architektonicznych,
 • propozycje koncepcji aranżacji wnętrz jako elementu optymalizującego procesy i koszty.
Zakres usług etapu

 • Badania i analizy
 • Doradztwo finansowe
 • Projektowanie i wyposażenie