Oświęcim Hotel ***

projekt_ok
Etap: -
Rok: 2010
Inne etapy: Brak
Opis realizacji

Powiat oświęcimski to obszar turystyczny o znaczeniu międzynarodowym, z atrakcyjną ofertą w dziedzinach turystyki, agroturystyki, rekreacji, w tym wypoczynku nad wodą, m.in. dzięki zagospodarowaniu dolin Soły, Wisły i Skawy. Oczywiście podstawowym produktem Oświęcimia na rynku usług turystycznych jest oferta z zakresu tzw. turystyki kulturowej, czyli możliwość odwiedzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, miejsca masowej zagłady Żydów oraz ludzi innych narodowości w trakcie II wojny światowej.

Na prośbę Zleceniodawcy Hotel Consulting Group przygotował dwa warianty koncepcji rynkowej, co pozwoliło na uwydatnienie wad i zalet każdego z rozwiązań, a to z kolei umożliwiło stworzenie biznesplanu przewidującego wszelkie możliwe scenariusze rozwoju planowanej inwestycji.

  • biznesplan,
  • doradztwo architektoniczne,
  • koncepcja rynkowa.
Zakres usług etapu

  • Badania i analizy
  • Działalność operatorska
  • Projektowanie i wyposażenie