Polskie Tatry S.A. – audyt i strategia rozwoju spółki

tatry_wysokie_polana_rusinowa_1000x1000_rozmiar-niestandardowy
Etap: -
Rok: 2014
Inne etapy: Brak
Opis realizacji

Polskie Tatry S.A. to spółka Skarbu Państwa z przeszło 20letnią tradycją w branży turystyczno-usługowej. Działając w sercu Podhala – w Zakopanem – dostarcza kompleksowe usługi z zakresu hotelarstwa, gastronomii i rekreacji. W jej skład wchodzą: Aqua Park Zakopane, 3 zespoły hotelarsko-pensjonatowe oraz 3 lokale gastronomiczne.

W związku z wyraźnym pogarszaniem się koniunktury na lokalnym rynku usług hotelarskich, wciąż wzrastającą konkurencją oraz potrzebą ustalenia długofalowej strategii działania dla każdego z obiektów z osobna, jak i całej spółki, jej Zarząd wybrał HCG do pomocy przy opracowaniu kompleksowej analizy możliwości dalszych działań i rozwoju.

W zakres zlecenia mającego na celu opracowanie planu strategicznego rozwoju spółki na lata 2014 – 2020 wchodziły między innymi:

 • audyt sprzedażowo-księgowy
 • audyt marketingowy
 • assessment center
 • badania i anlizy struktur popytu i podaży oraz chłonności lokalnego rynku
 • ramowy program działań wraz z harmonogramem
 • opracowanie propozycji zmian w pozycjonowaniu rynkowym dla każdego z obiektów i całej spółki
 • budżety inwestycyjne dla każdego z obiektów i całej spółki na najbliższe 6 lat
 • budżety operacyjne dla każdego z obiektów i całej spółki na najbliższe 6 lat
 • zdefiniowanie „kamieni milowych” proponowanych zmian
 • system oceny realizacji strategii i planów cząstkowych

Wierzymy, że nasza pomoc Zarządowi w przygotowaniu tak ważnego dla spółki dokumentu pomoże marce Polskie Tatry S.A. jeszcze raz wspiąć się na wyżyny wśród swojej tatrzańskiej konkurencji. Tego życzymy i Zarządowi i sobie samym.

Zakres usług etapu

 • Badania i analizy
 • Doradztwo finansowe
 • Doradztwo marketingowe
 • Działalność operatorska
 • Restrukturyzacje
 • Szkolenia