Sygneczów k/Wieliczki Hotel ***

analiza_ok
Etap: -
Rok: 2010
Inne etapy: Brak
Opis realizacji

Sygneczów to malownicza wieś położona nieopodal Wieliczki, zaledwie 10 kilometrów od Krakowa. Właściciel pokaźnych rozmiarów działki zgłosił się do Hotel Consulting Group z pytaniem, czy ekonomicznie uzasadnione jest zbudowanie na terenie tejże działki hotelu mającego spełniać przede wszystkim rolę miejsca do organizacji dużych przyjęć okolicznościowych.

Hotel Consulting Group podjął się wykonania szczegółowych badań rynku lokalnego oraz otoczenia makrogospodarczego regionu w celu ustalenia zasadności podjęcia wspomnianego przedsięwzięcia. Nasze opracowanie, jak w większości późniejszych przypadków, stało się podstawowym dokumentem, na którego podstawie Zleceniodawca ubiegał się o przyznanie przez bank finansowania kredytowego na realizację swojego planu.

  • biznesplan,
  • doradztwo architektoniczne,
  • tworzenie koncepcji rynkowej.
Zakres usług etapu

  • Badania i analizy
  • Doradztwo finansowe
  • Projektowanie i wyposażenie