Wyjątkowy 5* resort pod Warszawą – etap I

5 resort pod Warszawą
Etap: 1
Rok: 2019
Inne etapy: Brak
Opis realizacji

Na takie projekty czeka się latami!

Ambitne zamiary, ogromny teren blisko Warszawy oraz duże biznesowe doświadczenie Inwestorów to klucze do przyszłego sukcesu. HCG zostało wybrane jako doradca branżowy oraz przyszły zarządca planowanego obiektu. A w planach jest 5-gwiazdkowy resort z zapleczem eventowym oraz osadzoną w naturze koncepcją SPA. Bardzo blisko natury będzie także kuchnia, która stanowiła będzie jeden z atutów tego miejsca.

Pierwszy etap naszej współpracy z Inwestorem obejmował kluczowy aspekt czyli biznesplan, poprzedzony analizą potencjału nieruchomości oraz opracowaniem konceptu usługowego.

Zakres usług etapu

  • Badania i analizy
  • Doradztwo finansowe