Zamek w Mosznej, Hotel ****

moszna
Etap: -
Rok: 2013
Inne etapy: Brak
Opis realizacji

Majestatyczny i fantazyjny Zamek w Mosznej z przeszło stuletnią tradycją w 1972 roku został zaadaptowany na Centrum Terapii Nerwic, które funkcjonuje na jego terenie do dnia dzisiejszego. Ze względu na rozmiary nieruchomości oraz przyległego do niej terenu znajduje się tam także hotel, który służy głównie klientom CTN. Kilka lat temu władze województwa opolskiego założyły spółkę celową, której zadaniem stała się adaptacja obiektu na potrzeby działalności hotelowej i jego uruchomienie przy wsparciu funduszy z UE. HCG zostało poproszone o krytyczną analizę wykonalności biznesplanu oraz jego ewentualną korektę.

Zakres prac HCG w tym projekcie obejmował następujące działania:

 • analizę podstawowych założeń biznesplanu,
 • opracowanie założeń do pozycjonowania rynkowego obiektu,
 • uwagi do przyjętych rozwiązań architektonicznych,
 • opracowanie optymalnych założeń użytkowych i funkcjonalnych budynku,
 • analizę przygotowanych budżetów operacyjnych,
 • opracowanie założeń wyjściowych do stworzenia pełnych budżetów operacyjnych,
 • stworzenie budżetów operacyjnych dla pierwszych dwóch lat działalności obiektów w wersji zakładanej przez Zleceniodawcę i rekomendowanej przez HCG,
 • analizę porównawczą obu budżetów,
 • rekomendację optymalnego modelu biznesowego.
Zakres usług etapu

 • Badania i analizy
 • Doradztwo finansowe
 • Projektowanie i wyposażenie