podest.0001

Rusza kampania sprzedażowa


Na rynek weszła oferta inwestycyjna hotelu Hizzy. Każdy może stać się współwłaścicielem powstającego obiektu poprzez zakup pokoju hotelowego lub lokalu usługowego. Wspólnie z inwestorem gwarantujemy 6% stopę zwrotu przez cały okres 15-letniej umowy, a także odkup lokalu po zakończeniu umowy.