Zakres usług

badania-analizy

Badania i analizy


Wszystkie inwestycje hotelowe i gastronomiczne muszą być oparte na solidnych merytorycznych i liczbowych fundamentach. Poznanie i zrozumienie praw rządzących lokalnym rynkiem hotelowym, gastronomicznym czy rynkiem usług komplementarnych, wyznaczenie atutów i słabości bezpośredniej konkurencji oraz odnalezienie rynkowych nisz pozwalają na konsekwentne tworzenie atrakcyjnej koncepcji dla przyszłej inwestycji.

Dzięki wiedzy pozyskanej z przeprowadzonych badań i analiz precyzyjnie wyznaczamy kierunki działania przyszłej inwestycji, źródła jej przewagi konkurencyjnej oraz opracowujemy strategie cenowe i marketingowe. Tak naprawdę jest to pierwszy i jeden z najważniejszych kroków, które powinny zostać podjęte w celu sprawnego przeprowadzenia całej inwestycji. Poniżej prezentujemy dokładny wykaz prowadzonych przez nas prac.

  • badania rynku
  • analiza konkurencji
  • analiza potencjału rynkowego nieruchomości
  • badania bieżącej działalności obiektów hotelowych i gastronomicznych
  • analizy kosztowo-przychodowe