Zakres usług

doradztwo-finansowe

Doradztwo finansowe


W Hotel Consulting Group wiemy, jak ważne jest sprawne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, szczególnie tak specyficznego jak obiekt hotelowy otwarty przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Budżet leżący u podstaw inwestycji hotelowej w istotny sposób wpływa na kolejne lata jej działalności. Tylko od ludzi odpowiedzialnych za jego opracowanie zależy, czy stanie się on doskonałym narzędziem umożliwiającym formułowanie trafnych predykcji i sprawowania kontroli nad właściwym funkcjonowaniem obiektu, czy też będzie źródłem wielu rozczarowań. W kwestii finansów doradztwo hotelowe to jednak zagadnienie wielce złożone…

Odpowiedzialne i rozsądne planowanie budżetów inwestycyjnych oraz efektywne zarządzanie kapitałem powierzanym nam przez Inwestorów z całej Polski sprawiają, że ich plany przeradzają się w konkretne sumy i kalkulacje. Dzięki temu już w pierwszym etapie opracowania strategii dla przyszłego obiektu wykazujemy zasadność podejmowania dalszych działań oraz wynikające z nich wymierne korzyści na lata następne. Nie mamy też żadnych oporów przed lojalnym ostrzeganiem naszych Klientów o braku ekonomicznej zasadności podejmowania dalszych działań inwestycyjnych, co sprawia, że zawsze współtowrzymy tylko opłacalne projekty.

  • pozyskiwanie finansowania
  • prognozy budżetowe
  • analiza rentowności
  • biznes plan hotelu
  • przepływy finansowe
  • wnioski o finansowanie unijne